Misbrug

Mange børn og unge vokser op i et hjem hvor misbrug er en del af hverdagen eller du slås måske selv med et misbrug af et eller flere rusmidler og har brug for hjælp. Det vigtigste og det første såvel som det sværeste skidt at tage, er at bede om hjælp – og her er Google et rigtig godt sted at søge, da mange behandlingstilbud i dag har deres egne hjemmesider hvor du kan finde alle relevante informationer som fx hvad de kan hjælpe dig med og deres kontakt oplysninger.

Under18-Misbrug-Boks2     Under18-Misbrug-Boks5

Hvor tit skal man drikke eller ryge hash, før man har et misbrug?
Der er mange forskellige holdninger til, hvornår man kan anse én som misbruger. Et misbrug kan komme til udtryk på forskellige måder og det er derfor også svært at sige præcist hvornår man har et misbrug.
Et fælles træk ved forståelsen af et misbrug er: Når et forbrug er blevet til et overforbrug og et problemgivende forbrug. Med den forståelse kan et misbrug komme til udtryk i ens liv på en måde, hvor man oplever nogle negative konsekvenser af et problemgivende forbrug af rusmidler. Mange unge der har oplevet dette fortæller blandt andet om: Konflikter med forældre og andre, udfordringer med at passe skole og arbejde, de “hænger kun ud” med andre, der har samme forbrug og de har økonomiske problemer.

En del har oplevet bivirkninger i form af psykisk sårbarhed – eksempelvis angst, paranoia, tristhed, humørsvingninger og vrede.

Se nærmere på tabu: http://www.tabu.dk/forside/unge/syg-eller-hvad/bliv-klogere-paa-stoffer/misbrug-hvornaar.aspx

Hvor kan jeg få hjælp til at komme ud af mit alkoholmisbrug?
Der er en del kommuner, som tilbyder gratis alkoholrådgivning og behandling. Hvis du har brug for at vide, hvilke behandlingsmuligheder, der er i nærheden af dig, kan du derfor kontakte borgerservice i din bopælskommune. Du skal være opmærksom på at en sådan rådgivning og hjælp, oftest ikke vil være anonym.
Hvis du har brug for at tale anonymt om dit problem, kan du kontakte Anonyme Alkoholikere på Telefon nr.:70 10 12 24 http://dkaa.dk/ – Anonyme alkoholikeres hjemmeside
Hvor kan jeg få hjælp til at komme ud af mit hashmisbrug?
En del kommuner tilbyder gratis rådgivning og behandling til stofmisbrugere. Hvis du har brug for at vide, hvilke behandlingsmuligheder der er i din nærhed, kan du starte med at ringe til borgerservice i din bopælskommune og høre, hvad de kan tilbyde dig.
Se mere på misbrugsportalen: http://www.misbrugsportalen.dk/min-vej-ud-af-mit-misbrug
Kan jeg snakke med min læge om mit misbrug uden at mine forældre får det at vide?
Din læge og andre offentlige myndigheder har tavshedspligt, hvilket betyder at fortrolige informationer som de er blevet bekendt med i deres tidligere eller nuværende arbejde ikke må videregives. Det er ulovligt for kommunen og andre offentlige myndigheder at videregive fortrolige oplysninger ifølge forvaltningsloven § 27. Dog kan lægen videregive oplysninger til dine forældre, såfremt du er under 18 år.
Lægen har ret til at holde oplysninger tilbage fra dine forældre, hvis det ville have så store konsekvenser for dig at forholdet til dine forældre trues.Se mere på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/tavshedspligt/Se mere om tavshedspligt i forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142955
Fortæller kommunen om mit misbrug til mine forældre?
Kommunen og andre offentlige myndigheder har tavshedspligt, hvilket betyder at fortrolige informationer som de er blevet bekendt med i deres tidligere eller nuværende arbejde ikke må videregives.
Det er ulovligt for kommunen og andre offentlige myndigheder at videregive fortrolige oplysninger ifølge forvaltningsloven § 27. Når du er under 18 år, kan kommunen videregive oplysninger til dine forældre såfremt de har forældremyndighed over dig. Det er derfor sandsynligt, at kommunen underetter dine forældre.Se mere om tavshedspligt i forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142955
Er det forbudt at køre på knallert når jeg har røget hash eller drukket?
I henhold til færdselsloven må et motordrevent køretøj, herunder knallert, ikke føres med en alkohol promille på mere end 0,5. Yderligere må et motordrevent køretøj ikke føres af en person hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer.Se mere i færdselsloven § 53 og § 54: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158005
Hvis min skole tager mig i at ryge hash, skal de så fortælle det til mine forældre?
Lærere har som alle andre offentligt ansatte en skærpet underretningspligt, således at der bliver taget hånd om den unges problemer så tidligt som muligt. I forbindelse med stof og alkohol misbrug, skal din lærer ikke have sikker viden om, at du har misbrugsproblemer. Det er nok at der er en formodning om at der er et misbrug, og at du har brug for hjælp. Kommunen underrettes og de vil starte en undersøgelse i der mest muligt gennemføres i samarbejde med dig og dine forældre.
Se mere i servicelovens § 153: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136390
Hvem kan hjælpe mine forældre der drikker for meget?
Der er flere der kan hjælpe dig hvis dine forældre drikker. Der findes blandt andet forskellige gratis organisationer, hvor du kan komme i kontakt med andre i samme situation og komme i kontakt med voksne der kan give råd og vejledning.Se mere på TUBAs hjemmeside, der vejleder børn og unge der har forældre med et misbrug: http://www.tuba.dk/Se mere på HOPES hjemmeside, der hjælper børn og unge pårørende til forældre med et misbrug. http://www.hope.dk/
Kan jeg blive fjernet fra mine forældre hvis de drikker?
Det er den kommune du bor i, der kan træffe beslutning om, at du ikke længere skal bo hos dine forældre. Dette står i servicelovens § 58. Dette kan kommunen gøre, hvis der er åbenbar risiko for, at din sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. kriminel adfærd. Kommunen kan bestemme dette, uden de har samtykke fra dine forældre.
For at kommunen kan fjerne dig fra dine forældre, skal der være en begrundet formodning for, at de problemer der er i hjemmet ikke kan løses, når du bor hjemme hos dine forældre. Kommunen kan bestemme dette, hvis de mener, at det er det bedste for dig, at du ikke skal bo hos dine forældre.Det er den kommune du bor i, der skal tage stilling til, om du evt. skal fjernes fra dine forældre. Der skal dog meget til før kommunen beslutter, at et barn skal tvangsfjernes fra forældrene, men det sker, hvis de mener det er det bedste for dig.Se mere om anbringelse i serviceloven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136390
Jeg er barn, og en voksen tæt på mig drikker. Hvad skal jeg gøre?
Hvis din mor eller far drikker for meget, skal du vide, at det ikke er din skyld, og at det er dine forældres ansvar at komme ud af drikkeriet. Det kræver hjælp fra andre voksne, der ved noget om alkohol.
Det er også rigtig vigtigt, at du får hjælp og nogen at snakke med, så du ikke går rundt med det alene. Det kan nemlig få betydning for dig langt ud i fremtiden, hvis du ikke også får hjælp.Der er flere steder, hvor du kan finde voksne, der gerne vil snakke med dig og hjælpe dig, hvis du har brug for det. Du kan f.eks. tale med en skolelærer eller en pædagog i din institution, men du kan også ringe og tale med én du ikke kender, hvis du hellere vil det.Din kommune tilbyder hjælp til børn og unge som dig. Du behøver ikke, at sige hvem du er, du kan bare ringe til din kommune, og sige, at du har brug for at snakke med en rådgiver. Du kan også ringe på Børnetelefonen på telefonnummer: 116 111, eller skrive til en voksen rådgiver fra BørneChatten.

Hvis du ikke kan finde det du leder efter på internettet, så ring Den Sociale Retshjælps Fond på tlf. 70 22 93 30 alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 19.00, om fredagen dog kun til kl. 17.00 eller send en mail til: aarhus@socialeretshjaelp.dk, så vil vi se om vi i fællesskab kan finde den rigtige hjælp til dig herunder også undersøge, hvilke rettigheder du har, såfremt du har et misbrugsproblem, eller hvor dine forældre kan få hjælp.

Siden er under udarbejdelse og vil i takt med teksten bliver udarbejdet blive synlig her på siden.