Seksuelt misbrug

Såfremt du er udsat eller har været udsat for seksuelt misbrug, er det vigtigt, at du hurtigst muligt søger hjælp samt henvender dig til politiet. Hvis du har brug for hjælp, kan du afhængig af hvilket problem, du ønsker hjælp til, enten søge via blandt andet Google eller kontakte Den Sociale Retshjælp på 70 22 93 30 på alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 19.00, om fredagen dog kun til kl. 17.00 eller sende en mail til: aarhus@socialeretshjaelp.dk. Du kan derudover kontakte en af landets andre gratis retshjælpsorganisationer – det vigtigste er, at du søger hjælp. Nedenfor kan du læse mere om, hvor du kan henvende dig, samt hvad du skal gøre, hvis du udsættes for seksuelt misbrug.

Hvor gammel skal man være for at have sex uden det er ulovligt?
Den seksuelle lavalder er 15 år. Det betyder, at du gerne må have sex med andre, når du er fyldt 15 år. Indtil du fylder 18 år bestemmer dine forældre dog i princippet, om du må have seksuel omgang med andre og nogenlunde jævnaldrende. Strengt juridisk er det en del af dine forældres omsorgspligt over for dig og dermed af deres såkaldte forældremyndighed.
Straffelovens § 222 bestemmer følgende: Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år. Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Efter reglens ordlyd kan en 15-årig dreng fx straffes, såfremt han går i seng med en pige på 14 år og elleve måneder. Anklagemyndigheden vil dog aldrig rejse tiltale i sager, hvor det er nogenlunde jævnaldrende, som har samleje med hinanden. Reglen skal derimod beskytte unge og seksuelt uerfarne mod ældre og mere seksuelt modne personer. Fx at en mand på 25 år har samleje med en pige på 14 år.

Straffeloven beskytter dig også mod at blive forført af en betydeligt ældre person end dig, efter du er blevet 15 år, og indtil du juridisk set bliver voksen, dvs. fylder 18 år. Hvis en sådan person groft misbruger sin alder og erfaring til at ‘forføre’ dig – og dermed have samleje med dig – kan vedkommende straffes med ‘fængsel indtil fire år’.

Se mere i straffelovens § 222: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827

Hvad skal jeg gøre, hvis min far eller mor opfører sig seksuelt over for mig?
Hvis din mor eller far opfører sig seksuelt overfor dig, er der tale om incest. For at få hjælp skal du tage kontakt til en voksen, som du stoler på. Dette kan være din lærer eller sundhedsplejerske. Den voksne skal herefter rette henvendelse til kommunens børnefamilie afdeling, som er dem, der foretager en anmeldelse til politiet. Når der er foregået seksuelle overgreb i familien, må forældrene ikke få det at vide, af hensyn til politiets efterforskning. Den voksne kan også kontakte politiet direkte, som derefter kontakter de sociale myndigheder.
Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/
Hvad skal jeg gøre ved, at et familiemedlem rører ved mig på en måde jeg ikke bryder mig om?
For at få hjælp, skal du tage kontakt til en voksen, som du stoler på. Dette kan være din lærer, sundhedsplejerske eller forældre. Den voksne skal herefter rette henvendelse til kommunens børnefamilieafdeling, som er dem, der foretager en anmeldelse til politiet. Når der er foregået seksuelle overgreb i familien, må forældrene ikke få det at vide, af hensyn til politiets efterforskning. Den voksne kan også kontakte politiet direkte, som derefter kontakter de sociale myndigheder.Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.
Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/
Hvad kan jeg gøre ved min venindes eller vens forældre der opfører sig seksuelt over for hende?
Du kan sige det til dine forældre eller andre voksne, fx din venindes lærer, som kan hjælpe hende videre ved at kontakte de sociale myndigheder.
Den voksne skal herefter rette henvendelse til kommunens børnefamilieafdeling, som er dem, der foretager en anmeldelse til politiet. Når der er foregået seksuelle overgreb i familien, må forældrene ikke få det at vide, af hensyn til politiets efterforskning. Den voksne kan også kontakte politiet direkte, som derefter kontakter de sociale myndigheder. Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/
Hvor skal jeg gå hen hvis min lærer opfører sig ubehageligt over for mig?
Det er vigtigt, at du finder en voksen – eventuelt med hjælp fra en god ven eller veninde – som du er tryg ved og kan fortælle om det, der er sket. I kan gå til skolens ledelse og politianmelde den pågældende lærer.
Den der udsættes for et overgreb straffes ikke. Det er altid forbudt at begå seksuelt overgreb – både mod børn og voksne.Det følger af straffelovens § 223, at den der har samleje med en person under 18 år, der bl.a. er betroet den pågældende til undervisning, straffes med fængsel indtil 4 år.Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.
Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/
Hvem skal jeg kontakte hvis et familiemedlem er seksuelt sammen med mine yngre søskende?
Det er vigtigt, at du finder en voksen – eventuelt med hjælp fra en god ven eller veninde – som du er tryg ved og kan fortælle om det, der er sket. Den voksne skal herefter rette henvendelse til kommunens børnefamilieafdeling, som er dem, der foretager en anmeldelse til politiet. Når der er foregået seksuelle overgreb i familien, må forældrene ikke få det at vide, af hensyn til politiets efterforskning. Den voksne kan også kontakte politiet direkte, som derefter kontakter de sociale myndigheder.
Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/
Personen der misbruger mig kommer med trusler om hvad der vil ske hvis jeg fortæller om det, hvad skal jeg gøre?
Det er vigtigt, at du finder en voksen – eventuelt med hjælp fra en god ven eller veninde – som du er tryg ved og kan fortælle om det, der er sket. I kan anmelde overgrebet og truslerne til politiet.
Efter straffelovens § 222, straffes den, som har samleje med et barn under 15 år, med fængsel indtil 8 år. Efter bestemmelsen kan straffen stige til fængsel indtil 12 år, hvis barnet har været under 12 år, eller gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler.Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/Se mere om straffelovens § 222: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827
Kan jeg snakke med nogen om seksuelt misbrug, uden at mine forældre får det af vide?
Det er vigtigt, at du finder en voksen – eventuelt med hjælp fra en god ven eller veninde – som du er tryg ved og kan fortælle om det, der er sket.
Offentlige ansatte, læger og personer, der er ansat i institutioner, ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder ved mistanke om, at et barn er udsat for seksuelt overgreb. Er du under 18 år, vil der som udgangspunkt være pligt til at informere dine forældre og de sociale myndigheder. Er mistanken rettet mod dine forældrene, inddrages de ikke.Du kan også ringe til Børns Vilkårs Børnetelefon 116 111, som vil hjælpe dig videre.Se mere på børns vilkårs hjemmeside: http://www.bornsvilkar.dk/