Februar 2014

Arbejdet med at renovere siden er påbegyndt. Renovationen indeholder blandt andet et nyt design, opdatering af information på siden samt tilføjelse af ny information.

Februar 2014

Der er sket en ændring i udlændingeloven. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge  skal der nu lægges vægt på, om genbosætning forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation og integrationspotentialekriteriet ophæves. Den nye lov træder i kraft...