Søgeresultater for:

September 2014

“Det er barnets ret til begge sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet.” Sådan lyder det i en ny aftale, der skal forhindre en forælder i at chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Der har tidligere været sager med forældre, der ikke har været blege for at forhale en sag i forsøget på at frarøve eks-partneren mulighed for at se sit barn. Udgangspunktet er, at barnet skal have mulighed for at se begge forældre. Initiativerne skal derfor sende et klart signal om, at manglende samarbejdsvilje og medvirken til sagens oplysning har konsekvenser.   Læs... Læs mere

Juni 2014

Spørgsmål og svar omkring Bank under menuen Gæld, er blevet opdateret og der er ligeledes tilføjet yderligere informationer. Læs mere

Maj 2014

Spørgsmål og svar vedr. private kreditorer er blevet opdateret, og der er ligeledes tilføjet yderligere information om emnerne. Tilsvarende er gældende for “Socialt bedrageri” som du kan finde under “Juridiske... Læs mere

April 2014

Spørgsmål og svar omkring gæld og arveret er blevet opdateret, og der er ligeledes tilføjet yderligere information om emnerne. Der er udarbejdet en vejledning i “Det gode fogedretsmøde” under... Læs mere

Marts 2014

Der er udarbejdet et budgetskema og dertilhørende vejledning, som kan findes under Værktøjer. Klageinstanser er blevet opdateret og man kan nu finde en oversigt over de klageinstanser vi typisk henviser til i vores... Læs mere

Marts 2014

Den 1. marts 2014 trådte nye parkeringsregler i kraft. Afgifterne for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt for at parkere foran en ind- og udkørsel er steget og kommunen kan nu pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Derudover har lovændringen givet en bedre forbrugerbeskyttelse ved parkering på private parkeringspladser. Du kan læse mere her og... Læs mere

Februar 2014

Arbejdet med at renovere siden er påbegyndt. Renovationen indeholder blandt andet et nyt design, opdatering af information på siden samt tilføjelse af ny information. Læs mere

Februar 2014

Der er sket en ændring i udlændingeloven. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge  skal der nu lægges vægt på, om genbosætning forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation og integrationspotentialekriteriet ophæves. Den nye lov træder i kraft 1. juni... Læs mere

Januar 2014

Dinretshjaelp.dk ønsker alle et godt nytår. Vi har opdateret alle satser i vores forskellige retsområder til 2014 satser. Derudover har vi udarbejdet to nye retsområder som dækker de juridiske områder: Børn og unge samt Familieret og... Læs mere

Januar 2014

Husk at der kommer nye satser pr. 1. januar, herunder bl.a. SKAT’s rådighedsbeløb, satserne for fri proces, børne- og ungeydelsen mv. Pr. 1. januar træder den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket bl.a. betyder at hvis du er over 25 år og din samlevende tjener mere end 23.500 kr. før skat, så mister du hele din kontanthjælpsudbetaling. Pr. 1. januar træder den nye offentlighedslov i kræft, som bl.a. har betydning for omfanget af... Læs mere