RETSHJÆLP VED ADVOKAT TRIN 2 - 3

Her kan du læse mere om, hvornår du kan få tilskud eller gratis juridisk rådgivning ved færdiguddannede advokater, og hvad du kan få hjælp til. Advokat yder som udgangspunkt altid juridisk rådgivning på trin 1 (læs også under Advokatvagter), uanset hvilken indkomst du har, er to forskellige ting. Du kan dog som udgangspunkt ikke modtage rådgivning såfremt du er: Sigtede eller tiltalte i straffesager (men ”ofret” kan få retshjælp), Erhvervsdrivende, der har solgt noget (men forbrugeren kan få retshjælp), Personer med sager, der omhandler gældssanering (hvor der gælder særlige regler om gratis advokatbistand) eller Personer med sager, der behandles af en forvaltningsmyndighed eller af et godkendt klagenævn. Klager over en forvaltningsmyndighedsafgørelse er dog inkluderet. Skulle du falde ind under en af disse kategorier, skal du endnu ikke give op – måske er det så ikke retshjælp ved Advokat du skal have men derimod en anden form for rådgivning. Såfremt der er tale om en gældssaneringssag, kan du i første omgang kontakte en af landets gratis gældsrådgivningsorganisation. Hvis de ikke kan være dig behjælpelig med at besvare dit / dine spørgsmål, vil de om ikke andet kunne sikre at du henvises til rette sted. Kig derfor gerne videre under de andre muligheder for rådgivning under “Find hjælp”.

Rådgivning

Inden du får retshjælp på trin 2 og trin 3, skal advokaten orientere dig om de omkostninger, du får i forbindelse med rådgivningen. Advokaten skal også vejlede dig om andre retshjælpsmuligheder, som fx advokatvagt eller en retshjælp. Desuden er din advokat forpligtet til at fortælle dig, når den offentlige retshjælp på trin 2 eller 3 er brugt op, så du selv kan tage stilling til, om du vil betale advokatens fulde løn for yderligere hjælp. 

 

Hvad kan advokaten hjælpe med på trin 2

Retshjælp på trin 2 omfatter rådgivning om dine juridiske problemstillinger, du har. Herudover har advokaten mulighed for at udforme skriftlige henvendelser i begrænset omfang. Dette kan fx være ansøgninger om fri proces, ægtepagter, enkle testamenter mv. Advokaten har her mulighed for at deltage i møder, hvis der er behov for dette. Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan arbejde for 1.140 kr. (2020). Her betaler staten 75 % og du betaler 25 %. Du skal altså selv betale 855 kr. (2020). Advokaten vil herefter vejlede dig om, hvad dine muligheder er. Husk på, at hvis du har en retshjælpsforsikring der dækker, er det denne, der skal dække udgiften, og ikke staten. Du kan godt modtage retshjælp på trin 2 og 3 samtidig.

Hvad kan advokaten hjælpe med på trin 3

På trin 3 kan advokaten hjælpe med at løse en strid ved at indgå et forlig mellem parterne. Det betyder, at du kun kan få rådgivning på dette trin, hvis advokaten vurderer, at det er muligt at du og modparten kan blive enige i sagen. Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan arbejde for 3.740 kr. (inklusiv moms) (2020). Her betaler staten 50 %, og du betaler 50 %. Du vil altså selv betale 1.300 kr. (2020). Herefter vil advokaten vejlede dig om, hvad dine muligheder er. Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker udgiften, dækker staten ikke udgiften. En beneficeret advokat kan oplyse dig om, hvorvidt din problemstilling er omfattet af muligheden for at få retshjælp på trin 2 og 3 eller ej.  

Find den (rette) advokat

Som udgangspunkt burde alle advokater kunne yde retshjælp ved advokat på trin 2 – 3…