Retshjælp ved Advokat trin 2 - 3

Her kan du læse mere om, hvornår du kan få tilskud eller gratis juridisk rådgivning ved færdiguddannede advokater, og hvad du kan få hjælp til. Advokat yder som udgangspunkt altid juridisk rådgivning på trin 1 (læs også under Advokatvagter), uanset hvilken indkomst du har, er to forskellige ting. Inden du får retshjælp på trin 2 og trin 3, skal advokaten orientere dig om de omkostninger, du får i forbindelse med rådgivningen. Advokaten skal også vejlede dig om andre retshjælpsmuligheder, som fx advokatvagt eller en retshjælp. Desuden er din advokat forpligtet til at fortælle dig, når den offentlige retshjælp på trin 2 eller 3 er brugt op, så du selv kan tage stilling til, om du vil betale advokatens fulde løn for yderligere hjælp.

Økonomiske betingelser på trin 2 og trin 3

Du skal opfylde økonomiske betingelser for at få rådgivning på trin 2 og trin 3. Beløbene reguleres hvert år. Fra 2021 må din indkomst ikke være højere end 344.000 kr. før skat, hvis du er enlig. Hvis du er samlevende, må summen af jeres fælles indkomst ikke være højere end 437.000 kr. før skat (2021). Hvis den sag, du søger om rådgivning til, er en sag hvor I som samlevende ikke har samme interesser, er det din egen indtægt, der er afgørende. Det vil sige, at hvis du rejser en sag mod din samlever, er der de samme økonomiske betingelser, som hvis du var enlig. Beløbene forhøjes med 60.000 kr. (2021) for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, der enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig herunder har folkeregisteradresse hos dig. Det samme gælder, hvis du er primær forsørger for et barn.  Det vil sige, at hvis du har et barn under 18 år boende, og du er enlig, må din indkomst ikke være højere end 437.000 kr. før skat (20121).

Hvad kan advokaten hjælpe med på trin 2

Retshjælp på trin 2 omfatter rådgivning om dine juridiske problemstillinger, du har. Herudover har advokaten mulighed for at udforme skriftlige henvendelser i begrænset omfang. Dette kan fx være ansøgninger om fri proces, ægtepagter, enkle testamenter mv. Advokaten har her mulighed for at deltage i møder, hvis der er behov for dette. Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan arbejde for 1.140 kr. (2020). Her betaler staten 75 % og du betaler 25 %. Du skal altså selv betale 855 kr. (2020). Advokaten vil herefter vejlede dig om, hvad dine muligheder er. Husk på, at hvis du har en retshjælpsforsikring der dækker, er det denne, der skal dække udgiften, og ikke staten. Du kan godt modtage retshjælp på trin 2 og 3 samtidig.

Hvad kan advokaten hjælpe med på trin 3

På trin 3 kan advokaten hjælpe med at løse en strid ved at indgå et forlig mellem parterne. Det betyder, at du kun kan få rådgivning på dette trin, hvis advokaten vurderer, at det er muligt at du og modparten kan blive enige i sagen. Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan arbejde for 3.740 kr. (inklusiv moms) (2020). Her betaler staten 50 %, og du betaler 50 %. Du vil altså selv betale 1.300 kr. (2020). Herefter vil advokaten vejlede dig om, hvad dine muligheder er. Hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker udgiften, dækker staten ikke udgiften. En beneficeret advokat kan oplyse dig om, hvorvidt din problemstilling er omfattet af muligheden for at få retshjælp på trin 2 og 3 eller ej.  

Retshjælp på trin 2 og 3 kan ikke gives til:

• Sigtede eller tiltalte i straffesager (men ”ofret” kan få retshjælp)

• En erhvervsdrivende, der har solgt noget (men forbrugeren kan få retshjælp)

• Personer med sager, der omhandler gældssanering (hvor der gælder særlige regler om gratis advokatbistand)

• Personer med sager, der behandles af en forvaltningsmyndighed eller af et godkendt klagenævn. Klager over en forvaltningsmyndighedsafgørelse er dog inkluderet.