Alle kan, uanset indkomstforhold, henvende sig til advokatvagten. Når du henvender dig, sker det anonymt, og der er ingen begrænsninger med hensyn til typen af sager og spørgsmål. Da advokatvagten kun har åbent i bestemte tidsrum, hvor der tilbydes gratis retshjælp, er det en god idé at komme i god tid og have tålmodighed, da der normalt er flere, der vil have hjælp indenfor åbningstiden. Det er også en fordel, hvis du forbereder dig grundigt inden du møder op hos advokatvagten herunder gøre dig klart, hvad du gerne vil have hjælp til, da advokatvagten har kortere tid til at vurdere sagen. Advokatvagterne har åbent ca. 1 gang om måneden og kan som udgangspunkt kun kontaktes ved personligt fremmøde. Da advokatvagten kun har åbent i bestemte tidsrum, hvor der tilbydes gratis retshjælp, er det en god idé at komme i god tid og have tålmodighed, da der normalt er flere, der vil have hjælp indenfor åbningstiden. I de fleste tilfælde er der ej heller mulighed for at ringe eller skrive for at bestille en tid. Der er heller ikke mulighed for at modtage rådgivning via telefon, mail eller post. Det anbefales derfor, at du tjekker advokatvagtens hjemmeside for at finde ud af, hvad der skal medbringes, og hvordan du bedst forbereder dig, så du kan modtage en optimal rådgivning ved henvendelse. 

Rådgivning

Rådgivningen foregår som udgangspunkt altid på dansk, så medbring gerne en tolk, hvis du eller øvrige berørte i sagen ikke taler så godt dansk. Rådgivningen hos en advokatvagt er altid gratis  og varetages udelukkende af advokatfuldmægtige og advokater. Advokatvagter bistår med trin 1 rådgivning, dvs. at du kun kan få hurtig og generel juridisk rådgivning. Advokatvagten rådgiver kun mundtligt, og du kan derfor ikke få hjælp til at skrive klager, ansøgninger og lignende. Advokatvagten kan derimod rådgive dig mundtligt om, hvor du kan finde den pågældende slags hjælp.  Advokatvagterne fungerer altså som en slags juridisk skadestue, hvor advokater og advokatfuldmægtige yder mundtlig juridisk førstehjælp. På trin 1 er der tale om hurtig generel rådgivning, og du kan kun forvente at modtage en kort rådgivning på baggrund af din henvendelse. Du vil på den måde få et overblik over din retsstilling. Du kan for eksempel få svar på, om der overhovedet er et juridisk problem og på, hvilke praktiske og økonomiske muligheder der er for at gå videre med din sag.

Find en advokatvagt nær dig

Advokatvagterne er et samarbejde mellem én eller flere lokale advokater og Advokatsamfundet og holder oftest til på offentlige steder, eksempelvis biblioteker eller hos et af de lokale advokatfirmaer. Advokatvagerne har typisk kun åbent få timer ugentligt. Der findes over 80 advokatvagter rundt om i landet.