Reglerne vedrørende bolig er mange og komplekse, hvad enten du er lejer, udlejer eller husejer. Du kan have spørgsmål om, hvilke regler, du skal følge, hvis du vil udleje din bolig, eller måske er du lejer og er i tvivl om opsigelsesvarslet i din kontrakt er lovligt. det kan også være, at din nabo larmer eller opfører sig truende over for dig, og at du ønsker at klage over din nabos opførsel. Nedenfor har vi derfor samlet svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Som boligejer af den ene eller anden slags, hvad end det er ejer af feriebolig, erhvervslejemål eller privatlejemål, har man nogle forpligtigelser og rettigheder af forskellig art. Disse kan være udfordrende at navigere i, da lovgivnignen på området kan være kompleks. Find svar på dine spørgsmål relateret til det at være ejer her.

Lejer betaler ikke

Hvis lejer ikke betaler huslejen rettidigt, skal udlejer starte med at sende et påkrav til lejer. Påkravet skal indeholde en detaljeret opgørelse af det skyldige beløb. Ved flere poster, skal disse opgøres hver for sig.

Lejer skal varsles om en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb og det skal fremgå tydeligt af påkravet, at manglende betaling betyder, at lejemålet bliver ophævet.

Betaler lejer ikke inden fristen, kan udlejer ophæve lejemålet skriftligt. Den skriftlige ophævelse skal informere om grunden til, at lejemålet ophæves. Af bevismæssige årsager er det en god idé af sende ophævelsen anbefalet.

Kan jeg smide lejer ud og opsige?

Udlejer kan opsige lejer, hvis:

Der er tale om udlejning af enkelte værelser, der er en del af udlejers bolig. Opsigelsesvarsel er minimum én måned.

Der er tale om en beboelseslejlighed i et hus med to beboelseslejligheder, hvor udlejer bor i den ene. Opsigelsesvarsel er minimum ét år.

Der er tale om en ejer- eller andelsbolig, som udlejer selv ønsker at bebo, og ikke har andre lejemål, samt ejede boligen på det tidspunkt, hvor lejeaftalen blev indgået. Opsigelsesvarsel er minimum ét år.

Lejer overholder ikke god skik og orden / regler i husorden. Opsigelsesvarsel er tre måneder, men ved overtrædelse af husorden, skal udlejer først give påbud om, at du ikke overholder denne, så du har en reel chance for at rette op på din adfærd.

Som lejer sikres dine rettigheder gennem en lejekontrakt. Derfor er det vigtigt, at den lejekontrakt du som lejer underskriver er korrekt og forståelig for dig. Yderligere har du som lejer nogle forpligtigelser i den bolig, du lejer, og andre releavne ting du skal være opmærksom på. Søger du svar på, om din husleje stigning er lovlig, om du som lejer skal betale for en ny vaskemaskine til lejligheden eller noget helt tredje – så vil vi forsøge at give dig svar nedenfor.

Huslejestigning

Der kan kræves huslejestigning i følgende tilfælde

Ved forbedringer af lejemålet

I takt med samfundet generelt (efter nettoprisindekset)

Ved stigende driftsudgifter

Når lejer betaler væsentligt mindre end det lejedes værdi

Der er forskellige regler for varsling af huslejestigning, alt efter tilfældet.

Skal jeg betale ny vaskemaskine?

Hvis vaskemaskinen fulgte med lejemålet og tilhører udlejer, har udlejer vedligeholdelsespligten og pligten til at udskifte vaskemaskinen. Dette medmindre det af lejekontrakten fremgår, at du har disse pligter.

Kan udlejer bevise, at du har ødelagt vaskemaskinen pga. forkert brug, kan sagen være en anden.

Nabostridigheder er helt almindelige, og ender ofte ud i konflikter af længerevarende karakter. De kan bestå i alt fra stridigheder over hækken, hegnet, det høje træ der skygger for solen, eller støj og gener. Vil du vide hvordan du er stillet i en nabostridighed, ønsker du at klage over din nabos opførsel, eller føler du dig chikaneret af din nabo? Så håber vi at du finder dit svar her.

Lokalplaner er udarbejdet af kommunalbestyrelsen i din kommune med det formål at anvende et geografisk område mest optimalt. Der bestemmes blandt andet heri have bygninger og området skal bruges til. Lokalplanerne kan være genstand for konflikt med især grundejere og boligejere, da der i lokalplanerne kan være begrænsinger for eksempelvis nybyg eller andet der har betydning, da der også i lokalplanerne indgår et miljøhensyn. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig til et pålæg om energioptimering af din bolig, eller du ønsker at klage over overtrædelse eller udformning af lokalplanen, kan du finde dine svar her.

Overskrift

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.