Retshjælpsforsikring

 En retshjælpsforsikring kan bruges til at dække omkostninger til visse sager, fx udgifter til en advokat, enten fordi nogen anlægger sag mod dig, eller fordi du selv vil anlægge en sag. Meget ofte vil du kunne få gratis juridisk rådgivning hos en advokat via denne forsikring.

Retshjælpsforsikringer fungerer ligesom almindelige forsikringer, der dækker omkostninger ved fx biluheld, indbrud og hospitalsbehandling. De dækker udgifter i forbindelse med retshjælp hos en advokat og retssager. Faktisk er næsten 90 procent af alle danskere dækket af en retshjælpsforsikring – der er bare ikke ret mange, der ved det.

Har du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring på en bil eller en båd, har du højst sandsynligt en forsikring, som også dækker udgifter til retshjælp og advokat. De forsikringer, der også indeholder retshjælpsforsikringer, hedder ofte noget forskelligt hos forsikringsselskaberne. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er dækket af en retshjælpsforsikring eller ej, kan du læse din forsikringspolice eller kontakte dit forsikringsselskab og høre nærmere.

Har du en retshjælpsforsikring, og mener du at du har en sag hvor du eventuelt får brug for din forsikring, skal du i første omgang henvende dig til en advokat, der kan vejlede om muligheden for retshjælp via retshjælpsforsikringen. Vurderer advokaten, at sagen bør dækkes af borgerens retshjælpsforsikring, vil advokaten kontakte forsikringsselskabet og aftale nærmere. Du kan ikke få dækket udgifter til en retssag, før forsikringsselskabet har accepteret og lavet en aftale med advokaten.

Hvilke sager dækker en retshjælpsforsikring?

Retshjælpsforsikringen dækker typisk retssager ved domstolene, der omhandler forhold i privatlivet, men den dækker ikke klager til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager ved domstolene, der er dækket af en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker dig som privatperson, men ikke som erhvervsdrivende. Retshjælpsforsikringen dækker din sag, hvis det er en civil sag, men ikke hvis det er en straffesag mod dig.

 Derudover er en række andre sager heller ikke dækket af en retshjælpsforsikring, fx ansættelsessager, skatte- og afgiftssager, inkassosager og visse skilsmisse-, separations- og arvesager. Her skal du søge hjælp hos en af landets retshjælpsorganisationer, advokatvagter eller advokater som du kan finde HER.

 

Typisk skal der i henhold til forsikringspolicen foreligge en konkret tvist, og forsikringsselskabet skal vurdere det som værende overvejende sandsynligt, at du vinder sagen før at de vil dække udgifterne.

 

Du kan tage din forsikringspolice med til din advokat eller til en retshjælpsorganisation, som kan fortælle dig om mulighederne for dækning i netop din sag. Dine udgifter til fx transport (befordring) og tabt arbejdsfortjeneste kan du dog ikke få dækkes af forsikringen.

Hvad skal du selv betale, hvis du er dækket af en retshjælpsforsikring?

Retshjælpsforsikringer har et maksimumbeløb for dine udgifter til advokat. Maksimumbeløbet kan fx være 100.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger de 100.000 kr., er der ikke længere en forsikringsdækning. Du skal derfor selv betale for resten af sagen. Langt de fleste sager kan dog gennemføres, uden at forsikringsdækningen bliver brugt op.

Desuden indeholder retshjælpsforsikringen en såkaldt selvrisiko, du altid selv skal betale. Beløbet på selvrisikoen bestemmer forsikringsselskabet selv, og du må derfor spørge dit eget forsikringsselskab, hvor høj din selvrisiko er. Selvrisikoen fremgår også af din forsikringspolice. Typisk ligger den på 10 % af advokatsalæret – dog max. 10.000 kr. Forsikringsselskabet betaler op til maksimumgrænsen.

Hvordan gør du brug af din retshjælpsforsikring?

For at gøre brug af din retshjælpsforsikring skal du henvende dig til en advokat. Advokaten kontakter dit forsikringsselskab, hvis din sag er dækket af retshjælpsforsikringen. Før din advokat kan henvende sig til forsikringsselskabet, skal du give advokaten en kopi af din forsikringspolice eller forsikringsselskabets navn og policenummer. Du vil først få betalt dine omkostninger, når dit forsikringsselskab har sendt en bekræftelse på, at din sag er dækket. Du kan ikke få betalt tidligere udgifter på sagen.