Dødsfald

Det er svært, når man mister en af sine nærmeste. Det sidste man tænker på er, hvad skal der ske med afdødes ejendele. Når en person afgår ved døden, skal dennes ejendele gøres op og fordeles til arvingerne, men også inden vi dør, kan vi have spørgsmål om eksempelvis testamente og hvem, der skal arve hvad og hvordan. Nedenfor kan du derfor finde svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Et testamente er et dokument, hvori du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue og ejendele efter din død. Når du opretter et testamente, betegnes du testator. Et testamente får først virkning ved testators død.

Det er både muligt at oprette et ensidigt og et gensidigt testamente. Et ensidigt testamente er det normale testamente, hvor en testator, inden sin død, testamenterer sin formue eller ejendele til en eller flere personer. Ved et gensidigt testamente bestemmer to personer, at de skal arve hinanden. Der findes tre former for testamenter i Danmark – Notartestamente, Vidnetestamente og Nødtestamente. Du kan læse mere om testamenterne i ordbogen.

Ja, det kan du godt.

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt.

Du kan også få en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde testamentet.

Det koster ikke noget, hvis du selv laver testamentet.

Advokat:

Hvis du skal have hjælp af en advokat til at udarbejde testamentet, koster det typisk omkring 3000-5000 kr.

Notar:

Det koster 300 kr. at få en notar til at underskrive et testamente.

Ja, det kan du godt. Det gøres ved at tilbagekalde testamentet.

Hovedreglen er, at et testamente tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet. Det vil sige, at en tilbagekaldelse afhænger af. hvilken form for testamente, der ønskes tilbagekaldt.  Det er det samme, hvis man ønsker at ændre sit testamente.

Hvis to ægtefæller har oprettet et gensidigt testamente, eller hvis en ægtefælle har oprettet et testamente til fordel for den anden ægtefælle, så formodes for, at testamentet er tilbagekaldt, hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Dette gælder også hvis ugifte samlevende ophæver deres samliv.

Det er muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt, hvilket betyder, at man ikke kan tilbagekalde testamentet. En sådan erklæring skal gives i testamentsform, og løftet om uigenkaldelighed skal være kommet til relevante arvingers kundskab.

Som udgangspunkt er det frit for dig at testamentere din friarv til hvem, du ønsker. De sidste 25 % er tvangsarv. Friarven udgør 75 % af den arv, du efterlader, og den kan både testamenteres til personer eller foreninger som fx Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse.

Læs nærmere om friarv og tvangsarv HER (Link to arv-page).

Ordbog

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde et testamente fra en advokat, så kan du finde mere information om advokater

Dødsfald

Det er svært, når man mister en af sine nærmeste. Det sidste man tænker på er, hvad skal der ske med afdødes ejendele. Når en person afgår ved døden, skal dennes ejendele gøres op og fordeles til arvingerne, men også inden vi dør, kan vi have spørgsmål om eksempelvis testamente og hvem, der skal arve hvad og hvordan. Nedenfor kan du derfor finde svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Et testamente er et dokument, hvori du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue og ejendele efter din død. Når du opretter et testamente, betegnes du testator. Et testamente får først virkning ved testators død.

Det er både muligt at oprette et ensidigt og et gensidigt testamente. Et ensidigt testamente er det normale testamente, hvor en testator, inden sin død, testamenterer sin formue eller ejendele til en eller flere personer. Ved et gensidigt testamente bestemmer to personer, at de skal arve hinanden. Der findes tre former for testamenter i Danmark – Notartestamente, Vidnetestamente og Nødtestamente. Du kan læse mere om testamenterne i ordbogen.

Ja, det kan du godt.

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt.

Du kan også få en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde testamentet.

Det koster ikke noget, hvis du selv laver testamentet.

Advokat:

Hvis du skal have hjælp af en advokat til at udarbejde testamentet, koster det typisk omkring 3000-5000 kr.

Notar:

Det koster 300 kr. at få en notar til at underskrive et testamente.

Ja, det kan du godt. Det gøres ved at tilbagekalde testamentet.

Hovedreglen er, at et testamente tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet. Det vil sige, at en tilbagekaldelse afhænger af. hvilken form for testamente, der ønskes tilbagekaldt.  Det er det samme, hvis man ønsker at ændre sit testamente.

Hvis to ægtefæller har oprettet et gensidigt testamente, eller hvis en ægtefælle har oprettet et testamente til fordel for den anden ægtefælle, så formodes for, at testamentet er tilbagekaldt, hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Dette gælder også hvis ugifte samlevende ophæver deres samliv.

Det er muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt, hvilket betyder, at man ikke kan tilbagekalde testamentet. En sådan erklæring skal gives i testamentsform, og løftet om uigenkaldelighed skal være kommet til relevante arvingers kundskab.

Som udgangspunkt er det frit for dig at testamentere din friarv til hvem, du ønsker. De sidste 25 % er tvangsarv. Friarven udgør 75 % af den arv, du efterlader, og den kan både testamenteres til personer eller foreninger som fx Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse.

Læs nærmere om friarv og tvangsarv HER (Link to arv-page).

Ordbog

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der underskrives af en notar. En notar er en medarbejder i skifteretten. Fordelene ved et notartestamente er, at der ikke kan sås tvivl ved ægtheden af testamentet. Samtidig bliver testamentet gemt i Centralregisteret for testamenter, så skifteretten får det ved din død.

Nødtestamente

Et nødtestamente er et testamente oprettet i en nødsituation, hvis den der vil oprette testamente sit navn, er forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente. Der er ikke nogen skriftlige krav til oprettelse af et nødtestamente – det kan nedskrives på en serviet eller et stykke papir og underskrives af den omhandlende person. Et nødtestamente kan også afgives ved mundtlig meddelelse eller på en helt tredje måde. Det vigtigste er dog, at det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet kommer fra afdøde. Et nødtestamente kan gælde i op til tre måneder efter oprettelsen, hvorefter det ikke længere har virkning som et testamente. Et nødtestamente er heller ikke gyldigt, hvis det har været muligt for testator at oprette et notar- eller vidnetestamente.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er testamente, som skal oprettes skriftligt, og derefter underskrives og accepteres af testator i nærvær af to vidner. Efter testator har underskrevet testamentet, skal vidnerne straks skrive deres navne på dette. Du må ikke være vidne til et testamente, hvis du samtidig selv står som arving i testamentet, eller hvis din ægtefælle, forældre eller børn arver.

Skifteretten

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som behandler sager om f.eks. dødsbo, gældssanering, konkurser og deling af fælles formue.

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde et testamente fra en advokat, så kan du finde mere information om advokater

Dødsfald

Det er svært, når man mister en af sine nærmeste. Det sidste man tænker på er, hvad skal der ske med afdødes ejendele. Når en person afgår ved døden, skal dennes ejendele gøres op og fordeles til arvingerne, men også inden vi dør, kan vi have spørgsmål om eksempelvis testamente og hvem, der skal arve hvad og hvordan. Nedenfor kan du derfor finde svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Et testamente er et dokument, hvori du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue og ejendele efter din død. Når du opretter et testamente, betegnes du testator. Et testamente får først virkning ved testators død.

Det er både muligt at oprette et ensidigt og et gensidigt testamente. Et ensidigt testamente er det normale testamente, hvor en testator, inden sin død, testamenterer sin formue eller ejendele til en eller flere personer. Ved et gensidigt testamente bestemmer to personer, at de skal arve hinanden. Der findes tre former for testamenter i Danmark – Notartestamente, Vidnetestamente og Nødtestamente. Du kan læse mere om testamenterne i ordbogen.

Ja, det kan du godt.

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt.

Du kan også få en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde testamentet.

Det koster ikke noget, hvis du selv laver testamentet.

Advokat:

Hvis du skal have hjælp af en advokat til at udarbejde testamentet, koster det typisk omkring 3000-5000 kr.

Notar:

Det koster 300 kr. at få en notar til at underskrive et testamente.

Ja, det kan du godt. Det gøres ved at tilbagekalde testamentet.

Hovedreglen er, at et testamente tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet. Det vil sige, at en tilbagekaldelse afhænger af. hvilken form for testamente, der ønskes tilbagekaldt.  Det er det samme, hvis man ønsker at ændre sit testamente.

Hvis to ægtefæller har oprettet et gensidigt testamente, eller hvis en ægtefælle har oprettet et testamente til fordel for den anden ægtefælle, så formodes for, at testamentet er tilbagekaldt, hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Dette gælder også hvis ugifte samlevende ophæver deres samliv.

Det er muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt, hvilket betyder, at man ikke kan tilbagekalde testamentet. En sådan erklæring skal gives i testamentsform, og løftet om uigenkaldelighed skal være kommet til relevante arvingers kundskab.

Som udgangspunkt er det frit for dig at testamentere din friarv til hvem, du ønsker. De sidste 25 % er tvangsarv. Friarven udgør 75 % af den arv, du efterlader, og den kan både testamenteres til personer eller foreninger som fx Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse.

Læs nærmere om friarv og tvangsarv HER (Link to arv-page).

Ordbog

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der underskrives af en notar. En notar er en medarbejder i skifteretten. Fordelene ved et notartestamente er, at der ikke kan sås tvivl ved ægtheden af testamentet. Samtidig bliver testamentet gemt i Centralregisteret for testamenter, så skifteretten får det ved din død.

Nødtestamente

Et nødtestamente er et testamente oprettet i en nødsituation, hvis den der vil oprette testamente

sit navn, er forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente. Der er ikke nogen skriftlige krav til oprettelse af et nødtestamente – det kan nedskrives på en serviet eller et stykke papir og underskrives af den omhandlende person. Et nødtestamente kan også afgives ved mundtlig meddelelse eller på en helt tredje måde. Det vigtigste er dog, at det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet kommer fra afdøde. Et nødtestamente kan gælde i op til tre måneder efter oprettelsen, hvorefter det ikke længere har virkning som et testamente. Et nødtestamente er heller ikke gyldigt, hvis det har været muligt for testator at oprette et notar- eller vidnetestamente.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er testamente, som skal oprettes skriftligt, og derefter underskrives og accepteres af testator i nærvær af to vidner. Efter testator har underskrevet testamentet, skal vidnerne straks skrive deres navne på dette.

Du må ikke være vidne til et testamente, hvis du samtidig selv står som arving i testamentet, eller hvis din ægtefælle, forældre eller børn arver.

Skifteretten

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som behandler sager om f.eks. dødsbo, gældssanering, konkurser og deling af fælles formue.

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde et testamente fra en advokat, så kan du finde mere information om advokater

Dødsfald

Det er svært, når man mister en af sine nærmeste. Det sidste man tænker på er, hvad skal der ske med afdødes ejendele. Når en person afgår ved døden, skal dennes ejendele gøres op og fordeles til arvingerne, men også inden vi dør, kan vi have spørgsmål om eksempelvis testamente og hvem, der skal arve hvad og hvordan. Nedenfor kan du derfor finde svar på de spørgsmål, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Et testamente er et dokument, hvori du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue og ejendele efter din død. Når du opretter et testamente, betegnes du testator. Et testamente får først virkning ved testators død.

Det er både muligt at oprette et ensidigt og et gensidigt testamente. Et ensidigt testamente er det normale testamente, hvor en testator, inden sin død, testamenterer sin formue eller ejendele til en eller flere personer. Ved et gensidigt testamente bestemmer to personer, at de skal arve hinanden. Der findes tre former for testamenter i Danmark – Notartestamente, Vidnetestamente og Nødtestamente. Du kan læse mere om testamenterne i ordbogen.

Ja, det kan du godt.

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt.

Du kan også få en advokat til at hjælpe dig med at udarbejde testamentet.

Det koster ikke noget, hvis du selv laver testamentet.

Advokat:

Hvis du skal have hjælp af en advokat til at udarbejde testamentet, koster det typisk omkring 3000-5000 kr.

Notar:

Det koster 300 kr. at få en notar til at underskrive et testamente.

Ja, det kan du godt. Det gøres ved at tilbagekalde testamentet.

Hovedreglen er, at et testamente tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet. Det vil sige, at en tilbagekaldelse afhænger af. hvilken form for testamente, der ønskes tilbagekaldt.  Det er det samme, hvis man ønsker at ændre sit testamente.

Hvis to ægtefæller har oprettet et gensidigt testamente, eller hvis en ægtefælle har oprettet et testamente til fordel for den anden ægtefælle, så formodes for, at testamentet er tilbagekaldt, hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Dette gælder også hvis ugifte samlevende ophæver deres samliv.

Det er muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt, hvilket betyder, at man ikke kan tilbagekalde testamentet. En sådan erklæring skal gives i testamentsform, og løftet om uigenkaldelighed skal være kommet til relevante arvingers kundskab.

Som udgangspunkt er det frit for dig at testamentere din friarv til hvem, du ønsker. De sidste 25 % er tvangsarv. Friarven udgør 75 % af den arv, du efterlader, og den kan både testamenteres til personer eller foreninger som fx Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse.

Læs nærmere om friarv og tvangsarv HER (Link to arv-page).

Hvis du ønsker hjælp til at udarbejde et testamente fra en advokat, så kan du finde mere information om advokater

Ordbog

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der underskrives af en notar. En notar er en medarbejder i skifteretten. Fordelene ved et notartestamente er, at der ikke kan sås tvivl ved ægtheden af testamentet. Samtidig bliver testamentet gemt i Centralregisteret for testamenter, så skifteretten får det ved din død.

Nødtestamente

Et nødtestamente er et testamente oprettet i en nødsituation, hvis den der vil oprette testamente

sit navn, er forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente. Der er ikke nogen skriftlige krav til oprettelse af et nødtestamente – det kan nedskrives på en serviet eller et stykke papir og underskrives af den omhandlende person. Et nødtestamente kan også afgives ved mundtlig meddelelse eller på en helt tredje måde. Det vigtigste er dog, at det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet kommer fra afdøde. Et nødtestamente kan gælde i op til tre måneder efter oprettelsen, hvorefter det ikke længere har virkning som et testamente. Et nødtestamente er heller ikke gyldigt, hvis det har været muligt for testator at oprette et notar- eller vidnetestamente.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er testamente, som skal oprettes skriftligt, og derefter underskrives og accepteres af testator i nærvær af to vidner. Efter testator har underskrevet testamentet, skal vidnerne straks skrive deres navne på dette.

Du må ikke være vidne til et testamente, hvis du samtidig selv står som arving i testamentet, eller hvis din ægtefælle, forældre eller børn arver.

Skifteretten

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som behandler sager om f.eks. dødsbo, gældssanering, konkurser og deling af fælles formue.