Søgeresultater for:

September 2014

“Det er barnets ret til begge sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet.” Sådan lyder det i en ny aftale, der skal forhindre en forælder i at chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Der har tidligere været sager med forældre, der ikke har været blege for at forhale en sag i forsøget på at frarøve eks-partneren mulighed for at se sit barn. Udgangspunktet er, at barnet skal have mulighed for at se begge forældre. Initiativerne skal derfor sende et klart signal om, at manglende samarbejdsvilje og medvirken til sagens oplysning har konsekvenser.   Læs... Læs mere

Marts 2014

Den 1. marts 2014 trådte nye parkeringsregler i kraft. Afgifterne for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt for at parkere foran en ind- og udkørsel er steget og kommunen kan nu pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Derudover har lovændringen givet en bedre forbrugerbeskyttelse ved parkering på private parkeringspladser. Du kan læse mere her og... Læs mere

Februar 2014

Der er sket en ændring i udlændingeloven. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge  skal der nu lægges vægt på, om genbosætning forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation og integrationspotentialekriteriet ophæves. Den nye lov træder i kraft 1. juni... Læs mere

Januar 2014

Husk at der kommer nye satser pr. 1. januar, herunder bl.a. SKAT’s rådighedsbeløb, satserne for fri proces, børne- og ungeydelsen mv. Pr. 1. januar træder den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket bl.a. betyder at hvis du er over 25 år og din samlevende tjener mere end 23.500 kr. før skat, så mister du hele din kontanthjælpsudbetaling. Pr. 1. januar træder den nye offentlighedslov i kræft, som bl.a. har betydning for omfanget af... Læs mere