FIND HJÆLP

For at vurdere  hvilket rådgivningstilbud du har brug for, kan du læse mere om de forskellige rådgivningstilbud nedenfor – vær opmærksom på at der ved brug af en af landets klageinstanser, kan forekomme et gebyr samt at der ved brug af advokater, kan være tale om hel eller delvis betaling, afhængig af om du er berettiget til fri proces eller har en retshjælpsforsikring.Økonomiske betingelser

Såfremt du har brug for retshjælp ved retshjælpsorganisation eller advokat på trin 2 – 3 eller fri proces, er der nogle økonomiske betingelser som du skal være opmærksom på – inden du retter henvendelse. For at være berettiget til at få bevilliget til hel eller delvis juridisk rådgivning herunder også fri proces i 2021 skal du som enlig have en årlig indkomst under 344.000 kr. før skat (2021). Er du gift eller samlevende, må den samlede fælles indkomst ikke være højere end kr. 437.000 kr. før skat (2021). Hvis du er i tvivl om din årsindkomst, kan du tjekke den på www.skat.dk. Hvis den sag, du søger fri proces til, er en sag, hvor du ikke har samme interesser som din samlevende eller ægtefælle, er det dog din individuelle indkomst, der tages udgangspunkt i, ved vurderingen af, om du kan få fri proces. Det vil sige, hvis du rejser en sag mod din samlever, er der de samme økonomiske betingelser, som hvis du var enlig. Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år, herunder stedbørn og plejebørn, som har folkeregister adresse sammen med dig, forhøjes indtægtsgrænserne med kr. 60.000 kr. (2021) for hvert barn. Det samme gælder, hvis du er primær forsørger for dit barn.

Inden du retter henvendelse

Før du retter henvendelse, kan det være en god ide at nedskrive hvad du ønsker hjælp til. På den måde fremstilles din problemstilling så præcis som muligt, og hjælpen du vil modtage, er fokuseret dit problem. Yderligere er det en god ide at besøge retshjælpens hjemmeside for at finde ud af, hvordan du skal rette henvendelse. Nogle retshjælpsorganisationer foretrækker at henvendelse foregår telefonisk, andre skrifteligt eller personligt. Du kan derudover finde den respektive retshjælps åbningstider på dennes hjemmeside, så du er sikker på, at du tager kontakt indenfor bemandingstiden. 

Retshjælp trin 1 - 3

Advokatvagt trin 1

Advokat trin 2 - 3

Advokat

Fri proces

RetshjælpsForsikring

Anden hjælp

Find vej

Når du er indkaldt til et møde hos en myndighed eller du bedt om et møde med en advokat, kan det være svært at finde vej. Der findes derfor en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde vej til det sted, du skal hen. Du kan f.eks. bruge krak.dk, der kan vise dig vej i bil, eller rejseplanen.dk, der kan vise dig vej, hvis du er med offentlig transport: Google Maps kan også hjælpe dig med at finde vej, og give dig et overblik over flere transportformer, som bil offentlig transport, på cykel og på gåben.