Vi er alle sammen forbrugere. Køber du en vare eller en ydelse som privatperson, er du forbruger. Når du handler i en fysisk i en butik eller online på en hjemmeside, så er der retningslinjer, som du og sælger skal overholde, Er du ikke tilfreds med den vare eller ydelse, du har købt, kan der opstå tvivl om dine rettigheder og klagemuligheder. Det kan eksempelvis være hvilke rettigheder, du har for rat reklamere (få en vare repareret eller ombyttet), eller du kan klage henne, hvis du og sælger ikke kan finde en løsning sammen. Neden for kan du finde de svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Social Retshjælps Fond oftest er støt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Vi handler mere end nogensinde på internettet. det er i dag muligt at købe de fleste varer online hvad end det er madvarer, ferier, tøj eller elektronik. Som forbruger har du nogle rettigheder når du handler på internettet. Reglerne for retur, reklamation og generelle rettigheder som forbruger er anderledes afhængigt af hvor du handler. Her finder du de mest stillede spørgsmål omhandlende handel på internettet.

Handel mellem private, også kaldet civilkøb, er som det er tydeligt en handlen mellem en privat sælger og en privat køber. Det kan eksempelvis være, at du har handlet med en anden privat over Facebook, DBA eller andre sider, og ikke har modtaget dit køb, eller som sælger ikke har modtaget dine penge. Vi forsøger nedenfor at svare på de mest stilede spørgsmål angående handel mellem private.

Et håndværker tilbud defineres som et købe af en bolig, der er langt fra at være indflytningsklar, og skal renoveres. Håndværkertilbud er attraktive fordi de er billigere end boliger der på papiret er sammenlignelige. Er du i tvivl om din rettigheder eller hvordan du er stillet som køber af et håndværkertilbud, så kan du forhåbentlig finde svar her.

Overskrift

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.