Gaver

I nedenstående kan du læse nærmere om reglerne for, hvad du må give i gave og ligeledes hvad du må modtage.

Hvor meget må jeg give til familie og venner, mens jeg lever, uden de skal betale afgift?
Du kan give gaver til nærtstående personer op til et vist beløb årligt, uden der skal betales gaveafgifter. Dette beløb reguleres hvert år. Hvis beløbet overstiges, skal den som gaven gives til betale afgift af den del af gavens værdi, som overstiger grundbeløbet.

Ægtefæller kan modtage gaver uden at betale gaveafgift. Der er ingen økonomisk begrænsning for, hvad der kan gives afgiftsfrit.

Nedenfor er en oversigt over reglerne for gaver til nærtstående:

  • Dine børn, stedbørn og deres børn, forældre, afdøde børns ægtefælle, skal ikke betale gaveafgift af et årligt beløb på 65.700 kr. (2019). Overstiger beløbet 65.700 kr. (2019), skal de betale 15 % i gaveafgift af den værdi der overstiger grundbeløbet.
  • Personer som tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på 2 år, når ophøret af jeres fælles bopæl er sket på grund af institutionsanbringelse, skal ikke betale afgift af et årligt beløb på 65.700 kr. (2019). Overstiger beløbet 65.700 kr. (2019), skal de betale 15 % i gaveafgift af den værdi der overstiger grundbeløbet.
  • Dine svigerbørn skal ikke betale gaveafgift af et årligt beløb på 23.000 kr. (2019). Det beløb som overstiger 23.000 kr. (2019) skal de betale 15 % af i gaveafgift.
  • Dine stedforældre og bedsteforældre kan modtage et årligt beløb på 65.700 kr. (2019) afgiftsfrit. Overstiger gaven dette beløb, skal de betale gaveafgift på 36,25 % af det beløb som overstiger 65.700 kr. (2019).
Kan jeg give gaver til min ægtefælle eller samlever?

Du kan som udgangspunkt give din ægtefælle eller samlever gaver.

Fra 1. januar 2018 blev det tidligere krav om gaveægtepagt mellem ægtefæller ophævet. I dag er gaver mellem ægtefæller gyldige uden ægtepagt. Hvis du vil overdrage fast ejendom til din ægtefælle, skal der laves og tinglyses en gaveoverdragelse. Gaver givet mellem ægtefæller før 2018 er fra 1. januar 2018 gyldige, medmindre der inden 1. januar 2018 er anlagt sag om, at gaven er ugyldig.
Gaver givet mellem ægtefæller er afgiftsfrie, hvis ægteskabet ikke er ophørt ved separation eller skilsmisse, når gaven modtages.

Kan jeg give gaver til mine søskende?

Du kan give gaver til dine søskende og halvsøskende uden at der skal betales gaveafgift. Gavemodtageren skal blot betale almindelig indkomstskat af gaverne.

Kan jeg give gaver til min tidligere ægtefælle eller samlever?

Gaver til tidligere ægtefæller eller samlever er ikke omfattet af reglerne om gaveafgift. Gavemodtageren skal blot betale almindelige indkomstskat af gaverne, hvilket du kan læse mere om på www.skat.dk