Hvad er identitetstyveri?

Identitetstyveri kan være mange ting. En fælles definition for identitetstyveri er, når personer tilegner sig andres personoplysninger. Det kan enten ske ved aktivitet på internettet, for eksempel internethandel, hvor ens bankoplysninger, cpr-nummer eller kodeord bliver opfanget af andre, eller ved tyveri af identitetspapirer, som sygesikringskort eller kørekort. Identitetstyveri inkluderer både selve tyveriet af oplysninger og misbruget af dine oplysninger, dvs. at en anden bruger dine oplysninger til eksempelvis køb af ting, optagelse af lån m.m. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er misbrug af andre personers kreditkortoplysninger ikke identitetstyveri. Dermed er Danmark et af de eneste europæiske lande, hvor dette ikke er inkluderet i definitionen af identitetstyveri.

Hvad kan ID-tyven bruge mine oplysninger til?

Der er mange forskellige ting, en tyv kan bruge dine personlige oplysninger til. ID-tyven kan købe varer hos en række internetbutikker ved hjælp af dit cpr-nummer og såkaldt fakturabetaling, hvor fakturaen for varen havner hos dig, mens varen bliver sendt til en postboks, hvor tyven kan hente den. Derudover kan ID-tyven fx købe mobiltelefoner og oprette abonnementer hertil, ansøge om kviklån og oprette kredit- og betalingskort hos banker, få udstedt recept på medicin m.m. Typisk betyder misbruget af din identitet et økonomisk tab for dig som offer.

Hvordan opdager jeg identitetstyveri?

Hvis du opdager, at der er sket et tyveri af dit sygesikringskort, kørekort eller andre ID-kort, skal du være opmærksom på, om der sker et misbrug af dem. Der er flere tegn på, at din identitet bliver misbrugt. Fx hvis du modtager telefonopkald, breve eller e-mail om ting, du ikke har bestilt eller solgt, hvis du stopper med at få post eller får meddelelse om adresseændring, hvis du modtager ansøgningsskemaer eller afslag på lån eller kredit, du ikke har søgt om, eller hvis du modtager regninger eller inkassokrav, som du ikke kender til. Hvis nogen af ovenstående er tilfældet, er det vigtigt, at du tager affære straks. Læse mere under: Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har været udsat for identitetstyveri?

Hvad skal jeg gøre for at undgå identitetstyveri?

Det er vigtigt, at du er meget påpasselig med, hvor og hvordan du bruger dine personoplysninger på nettet. Digitaliseringsstyrelsen har 10 gode råd, som du skal være opmærksom på for at undgå identitetstyveri:

  1. Sørg for, at alle programmer på din pc er opdaterede.
  2. Brug både antivirusprogram og firewall.
  3. Sørg for, at dit trådløse netværk er krypteret.
  4. Vær tilbageholdende med at videregive personlige oplysninger.
  5. Vær meget tilbageholdende med at videregive fortrolige oplysninger.
  6. Brug adgangskode.
  7. Send aldrig fortrolige og personlige oplysninger i e-mail.
  8. Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger på sociale netsteder, debatsider og chatrum.
  9. Sørg for, at dine bærbare enheder er sikre.
  10. Lær dine børn gode it-sikkerhedsvaner på nettet.

(Kilde: Digitaliseringsstyrelsen)

Kan jeg forsikre mig imod ID-tyveri?

Flere forsikringsselskaber tilbyder også kunderne at tegne en forsikring mod identitetstyveri. Forsikringsselskaberne tilbyder kunderne hjælp mod misbrug af personlige oplysninger. Det er dog kun i de færreste tilfælde, at man kan forvente forsikringsselskaberne dækker eventuelle økonomiske tab. De hjælper til gengæld med støtte og hjælp undervejs, da mange finder det opslidende at skulle kontakte finansieringsselskaber, RKI og hvor de ellers er blevet snydt. Forsikringsselskaberne kan hjælpe dig med at undersøge mistanken samt at stoppe ID-tyveriet.
Du får information om hvilke tiltag, der skal iværksættes for at begrænse yderligere misbrug, som fx at kontakte RKI og debitorregistret, kontakte kreditorer, hjælp til at afvise uretmæssige krav samt spærring af netbank og bankkonti. Forsikringsselskaberne kan også hjælpe dig med at reetablere din kreditværdighed og dækker dine udgifter og sagsomkostninger.

Læs mere om hvordan du er forsikret imod identitetstyveri i artiklen fra Mikonomi.dk. Du kan læse artiklen HER.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har været udsat for identitetstyveri?

I den danske straffelovgivning er der ingen separat lov, som beskytter borgeren mod identitetstyveri. Det er ikke anerkendt som en særskilt forbrydelse, men kan i tilfælde falde ind under anden lovgivning.

Da identitetstyveri ikke er anerkendt som en særskilt forbrydelse, er der ikke faste procedurer for, hvordan du skal forholde dig, hvis du er udsat herfor. Du kan kontakte Den Sociale Retshjælp for at få mere at vide om dine muligheder. Det er dog som udgangspunkt altid en god idé at anmelde tyveriet til politiet samt at kontakte de steder, hvor dine oplysninger er blevet misbrugt. Dette kan dreje sig om RKI, debitorregistret og kreditorer. Derudover er det også en god idé at spærre din netbank og bankkonti.

Forbrugerrådet Tænk har delt nogle gode råd til handling alt efter hvilken form for tyveri, du har været udsat for:

Hvis du har fået stjålet dine identifikationspapirer er det vigtig at kontakte politiet, da en kopi af politianmeldelsen eller henvendelsen kan bruges som dokumentation over for kreditorer og pengeinstitutter. Det er derfor også vigtigt at få en kvittering for, at du har henvendt dig.

Hvis du har mistet dit pas og/eller kørekort, skal du henvende dig til politiet, så du kan få dit pas og kørekort ugyldiggjort samt få information om, hvordan du får et nyt kørekort eller pas.

Hvis du mister dit sygesikringsbevis, skal du bestille et nyt hos din kommune. Når du bestiller et nyt, bliver det gamle automatisk ugyldigt.

Hvis du får stjålet dit dankort eller andet betalings- eller kreditkort, skal du straks spærre kortet og kontakte din bank.

Hvis du får regninger og rykkere, du ikke kender til, skal du kontakte den virksomhed, som regningen stammer fra, og forklare, at din identitet bliver misbrugt, og du derfor ikke anser dig for bundet af købsaftalen. Hvis virksomheden ikke vil godkende dette, kan du bede dem redegøre for, hvordan virksomheden har sikret sig, at aftalen er indgået med dig.

Hvis du får en bekræftelse på adresseændring eller ukendt post til din adresse skal du få dit kommunale folkeregister til at notere tyveriet på dit CPR-nummer samt kontakte politiet, så din henvendelse kan bruges som bevis.