Forlængelse af opholdstilladelse

Hvad er forskellen på tidsbegrænset og tidsubegrænset opholdstilladelse?
Med en tidsbegrænset opholdstilladelse skal du enten genansøge om midlertidig opholdstilladelse eller søge permanent opholdstilladelse for at blive lovligt i Danmark. En permanent opholdstilladelse (tidsubegrænset opholdstilladelse) medfører, at man kan blive i Danmark uden genansøgning. Du kan få flere oplysninger om reglerne for opholdstilladelse på www.nyidanmark.dk
Hvordan søger jeg om forlængelse af min opholdstilladelse?

Når du søger om forlængelse af din opholdstilladelse, skal du udfylde et skema om forlængelse. Hvilket et skema, du skal udfylde, afhænger af på hvilken baggrund, du har opholdstilladelse. Ønsker du at søge om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring, kan du finde skemaet HER.

Ønsker du at søge om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, kan du finde skemaet HER.

Ønsker du at søge om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, kan du finde skemaet HER.

Du skal udfylde og underskrive ansøgningsskemaet. Dernæst skal du vedlægge nødvendige dokumenter. Du derefter skal møde personligt op hos Udlændingestyrelsens Borgerservice og indgive ansøgningen, idet du skal have optaget biometri, altså have taget billede og indgivet fingeraftryk, i forbindelse med ansøgningen.

Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du indgive ansøgningen ved dit nærmeste Udlændingekontor ved politiet. Det vil sige, at du kan aflevere ansøgningen ved politiet i Aalborg, Holstebro, Aarhus, Horsens, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Odense, Hillerød, Roskilde, Næstved, Nykøbing Falster eller i Rønne.

Hvornår kan jeg søge om forlængelse af min opholdstilladelse?

Det er vigtigt, at du ansøger om forlængelse af din opholdstilladelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan dog tidligst ansøge om forlængelse 2 mdr. før udløbet af din tilladelse. Hvis ansøgningen indgives for sent, skal man forvente, at den bliver afvist, fordi man opholder sig ulovligt i Danmark. En ansøgning, der indgives for sent, vil ikke blive behandlet af Udlændingestyrelsen.

Hvor kan jeg læse mere om forlængelse af opholdstilladelse?

Du kan læse mere om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført ægtefælle HER.

Du kan læse mere om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført barn HER.

Du kan læse mere om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem HER.