Børnetilskud (ordinært/ekstraordinært)

Hvad er børnetilskud?
Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at modtage børnetilskud?

Du er berettiget til at få børnetilskuddet, hvis:

  • Du reelt er enlig forsørger

  • Du har fast bopæl i Danmark

  • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.

  • Du, eller dit barn, har dansk statsborgerskab eller har boet i Danmark i mindst et år

  • Dit barn bor hos dig

  • Dit barn ikke bliver forsørget af det offentlige

  • Dit barn ikke er gift

Du skal selv ansøge om børnetilskuddet og har først ret til udbetalingen i kvartalet efter, du har ansøgt og opfylder betingelserne for at få det. Børnetilskuddet er forudbetalt og udbetales hvert kvartal. Børnetilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Du kan få ekstra børnetilskud, hvis du får det ordinære børnetilskud og har barnet boende hos dig. Det ordinære børnetilskud udbetales for hvert af dine børn, mens du kun kan få ét ekstra børnetilskud – uanset hvor mange børn du har.

Hvor meget kan jeg få i børnetilskud?

Børnetilskud til enlige består af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Det ordinære børnetilskud er på 1.441 kr. i kvartalet (2019) for hvert barn. Det ekstra børnetilskud er på 1.469 kr. i kvartalet (2019) – uanset hvor mange børn du har. Vær opmærksom på at både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrie.

Hvor længe kan jeg få børnetilskud?

Du kan få børnetilskud indtil dit barn er fyldt 18 år. Og så længe du opfylder betingelserne som fremgår i det tidligere afsnit; ”Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at modtage børnetilskud?”

Er børnetilskuddet afhængigt af min indkomst?

Børnetilskuddet bliver ikke beregnet på baggrund af din indkomst, men er inddelt i satser. Det ordinære børnetilskud er på 1.441 kr. i kvartalet (2019) for hvert barn. Det ekstra børnetilskud er på 1.469 kr. i kvartalet (2019) – uanset hvor mange børn du har. Vær opmærksom på at både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrie.

Bliver børnetilskuddet mindre hvis jeg er gift eller samlevende?

Hvis du er gift, kan du ikke få børnetilskud som enlig forsøger, medmindre I lever adskilt på grund af uoverensstemmelser. Udbetaling Danmark vil bede dig og en eventuel partner om at beskrive jeres forhold. Er du samlevende opfylder du ikke betingelserne som enlig forsørger.

Hvordan søger jeg børnetilskud?

Du skal selv søge om at få børnetilskud på www.borger.dk under fanen familie og børn, herunder kommer fanen familieydelser og du kan nu vælge den ydelse du vil vide mere om og evt. søge. Når du søger, skriver du under på, at du er enlig forsørger.

Må jeg betale elregning med børnetilskuddet?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen. Børnetilskud er dog beregnet til dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn, medmindre der er tungtvejende grunde for noget andet.

Du kan læse mere om børnetilskuddet på www.borger.dk under fanen familie og børn, herunder familieydelser.

Om lovparagrafferne på dette område kan du finde mere information på www.retsinformation.dk