Ydelser vedr. børn

Hvad er børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelse er et fast, kvartalsvist beløb, som du modtager for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbet bliver mindre i takt med, at dit barn bliver ældre. Formålet med børne- og ungeydelsen er, at hjælpe med nogle af de udgifter man har som børnefamilie.

Hvornår er jeg berettiget til børne- og ungeydelse?

For at blive berettiget til børne- og ungeydelse er der nogle betingelser du skal opfylde: 

  • Du bor i Danmark
  • Du er fuldt skattepligtig i Danmark
  • Dit barn er under 18 år
  • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.
  • Dit barn ikke er forsørget af det offentlige
  • Dit barn ikke er gift
Hvordan beregnes størrelsen på mine børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb per barn.

Satserne i 2019 er:
  • 0-2 år: 4.557 kr. pr. kvartal
  • 3-6 år: 3.609 kr. pr. kvartal
  • 7-14 år: 2.838 kr. pr. kvartal
  • 15-17 år: 946 kr. pr. måned

Er dit barn mellem 15 og 17 år gammelt, bliver pengene udbetalt den 20. hver måned. Vær opmærksom på, at satserne bliver ændret hvert år og at børne- og ungeydelsen er skattefri.

Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den nedsættes med 2% af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger 712.600 kr. Efter regulering i henhold til personskattelovens § 20 udgør aftrapnings­græn­sen 782.600 kr. (2019).
Dette kan du læse mere om på Skatteministeriets hjemmeside ved at søge på ’børne- og ungeydelse’ i søgefeltet på www.skm.dk.

Hvor ofte udbetales børne- og ungeydelse?

Frem til dit barn fylder 15 år, bliver pengene sat ind på (moderens) din NemKonto hvert kvartal såfremt du opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse. Udbetalingen sker på følgende dage: d. 20. januar, d. 20. april, d. 20. juli og d. 20. oktober.

Hvordan får jeg børne- og ungeydelse?

Bor du og dit barn i Danmark, får du automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, så længe du opfylder betingelserne som tidligere beskrevet. Det vil sige, at du normalt ikke selv skal gøre noget for at opnå denne ydelse. Dog, ved uenighed om hvilken en af forældre denne ydelse skal udbetales til, kan du tage kontakt til Udbetaling Danmark, som varetager udbetalingen af denne ydelse.

Må jeg betale elregningen med børne- og ungeydelse?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen. Børne- og ungeydelsen er dog beregnet til dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn, medmindre der er tungtvejende grunde for noget andet.

Du kan læse mere om børne- og ungeydelse på www.borger.dk under fanen familie og børn, herunder familieydelser.