Kontakt

Har du ikke fundet svar via. hjemmesiden eller har brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du kontakte Den Sociale Retshjælps Fond via. telefon. Den Sociale Retshjælp Fonds kontorer har åbent for personlig og telefonisk henvendelse på hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 17.00 samt til kl. 19.00 i Aarhus hver mandag og onsdag samt i København hver tirsdag og torsdag.

Ring: 70 22 93 30

Træffetider Aarhus

Mandag og Onsdag: 09.00-19.00

Tirsdag, Torsdag, Fredag: 09.00-17.00

Ring: 70 22 93 30

Træffetider København

Tirsdag og Torsdag: 09.00-19.00

Mandag, Onsdag, Fredag: 09.00-17.00