Vil du vide mere?

Hvis du ikke har fundet netop det svar du havde brug for eller hvis du har spørgsmål til hvordan du kan blive frivillig eller donere til vores arbejde, er du velkommen til kontakte os via kontaktformularen til højre. 

Dinretshjaelp.dk yder ikke juridisk rådgivning, vi henviser til at du kigger under: Find hjælp eller ringer til Den Sociale Retshjælps Fond på hverdage mellem kl. 09.00 –  kl. 17.00 på telefon: 70 22 93 30 hvis du søger konkret rådgivning

?

Åbningstider

ÅRHUS

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

KØBENHAVN

Mandag 9-17

Tirsdag 9-17

Onsdag 9-19

Torsdag 9-17

Fredag 9-17

HORSENS

Mandag 10-18

Tirsdag 9-17

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål - Brugere

ER DET GRATIS AT BRUGE DINRETSHJAELP.DK?

Ja, det er altid gratis at bruge Dinretshjaelp.dk og de værktøjer, der er tilgængelige på siden. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være udgifter forbundet med at modtage retshjælp hos en advokat. Det vil dog klart fremgå på hjemmesiden, hvilke udgifter du eventuelt kan forvente, hvis dette er aktuelt.

HVEM STÅR BAG DINRETSHJAELP.DK?

Den Sociale Retshjælps Fond startede Dinretshjaelp.dk i 2009 – var tidligere et internt værktøj til vores rådgivere – med henblik på at give flest mulige borgere mulighed for, at søge svar på de spørgsmål som vi løbende støder på i vores arbejde samt står for vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden herunder også dens indhold.

HVOR OFTE OPDATERES HJEMMESIDEN?

Idet Dinretshjaelp.dk primært drives af frivillige kræfter og det er dem, der står for opdateringen og vedligeholdelsen, er det umuligt at sikre alt er opdateret – dog er der udarbejdet forskellige interne kvalitetssikringssystemer for at vi derved, på bedst mulig vis, kan tilbyde en løbende opdateret hjemmeside. Dette betyder også at fx værktøjer kun blive udarbejdet såfremt tiden er der til det, da opdatering og videreudvikling af bl.a. juridiske områder samt at finde flere rådgivningstilbud er det, der fylder mest i vores hverdag sammen med at kunne stå til rådighed ved skriftlige henvendelser.

HVORFOR YDES DER IKKE JURIDISK RÅDGIVNING?

Der har tidligere været skriftlig og telefonisk rådgivning via hjemmesiden, men da hjemmesiden drives af Den Sociale Retshjælp, der yder gratis landsdækkende juridisk rådgivning og gældsrådgivning har vi igennem årene erfaret, at det er for tidskrævende at have to parallelle rådgivningstilbud og vi valgte derfor istedet, i 2013, at Dinretshjaelp.dk igen skulle være en “Hjælp-til-selvhjælps” hjemmeside. I 2020 blev gæld taget ud af Dinretshjaelp.dk og fik istedet sin egen hjemmeside www.dingaeldshjaelp.dk, som drives af Den Sociale Gældsrådgivning og www.dinretshjaelp.dk forsat af DSRF.

HVORDAN FÅR I MIDLER TIL AT DRIVE HJEMMESIDEN?

Den Sociale Retshjælps Fond fik tilbage i 2009 tildelt 50.000 kr. af Advokatsamfundet til at starte Dinretshjaelp.dk målrettet borgere og ikke længere kun som et internt værktøj, men har selv ,frem til 2012, alene dækket omkostningerne forbundet med hjemmesiden med bl.a. vores indtægter fra ekstern undervisning. I 2012 fik vi tildelt midler fra Civilstyrelsen samt igen i 2013, til at fortsætte driften af Dinretshjaelp.dk. Idet at hjemmesiden har været i gang i flere år og er et projekt startet af Den Sociale Retshjælps Fond, er driftsomkostninger ikke de største. Målet er, at finde flere midler til at kunne videreudvikle sidens indhold såvel som grafik samt udvikle og opbygge en optimal søgedatabase over de mange forskellige rådgivningstilbud der er i Danmark.

REGISTRERES MINE SØGNINGER?

Når du søger rundt på hjemmesiden, registreres det hvor mange, der søger på hvilke sider, men ingen – heller ikke os – kan se hvem der søge, blot hvor der søges. I forhold til kontaktoplysningerne, så har vi kun de oplysninger som du selv giver ved skriftlige henvendelse, og som kun bruges / gemmes, hvis det er nødvendigt fx hvis man har kommet med et forslag til en vejledning samt skriver at vi må rette henvendelse eller at du har rettet henvendelse vedrørende en juridisk problemstilling. Det er dog vigtigt at understrege, at vi på intet tidspunkt enten opbevare eller videregiver dine kontakt oplysninger eller hvad der eventuelt er blevet spurgt om. Alle henvendelser slettes efter besvarelse, og bevares kun såfremt man har givet tilladelse herom.

Ofte stillede spørgsmål - Organisationer

ER DET GRATIS VÆRE PÅ DINRETSHJAELP.DK?

Ja, det er gratis. Formålet er, at formidle flest mulige kvalificeret rådgivningstilbud til alle med internet adgang. Dette giver borgere mulighed for selv at kunne finde frem til, hvem og hvor de skal henvende sig for hjælp – uden at skulle betale for disse informationer, da Dinretshjaelp.dk ikke er startet med det formål at tjene penge.

HVORDAN BLIVER MAN REGISTRERET?

Man retter henvendelse via vores mail aarhus@socialeretshjaelp.dk, hvor man også skriver lidt om hvilket rådgivningstilbud man kan tilbyde til borgerne herunder også fra åbningstider, kontaktinformationer m.v. samt hvad du/I ellers finder relevant at formidle. Hertil kommer også hvis du / I har fx værktøjer I ønsker at dele eller forslag til forbedringer.

HVORDAN ÆNDRE MAN I KONTAKTINFORMATIONER?

Man retter henvendelse via vores mail aarhus@socialeretshjaelp.dk, hvor man skriver hvilke oplysninger, der skal ændres og hvorefter de hurtigst muligt vil blive ændret, så snart Dinretshjaelp.dk har fået en endelig godkendelse fra det respektive sted.

HVORDAN BLIVER MAN SLETTET?

Man retter henvendelse via vores mail  aarhus@socialeretshjaelp.dk, hvor man kort skriver at man ønsker at blive slettet herunder også gerne hvorfor, så vi kan skrive at det respektive rådgivningstilbud er fx lukket, og der i stedet kan henvises til de øvrige rådgivningstilbud.

KAN MAN BIDRAGE MED GRATIS VÆRKTØJER?

Da vores hovedformål er at hjælpe flest mulige borgere – med at hjælpe med selv – ved brug af bl.a. brevskabeloner, vejledninger, foldere m.v. er vi også interesseret i al det vi kan videreformidle til borgerne via vores hjemmeside. Såfremt du har et eller flere værktøjer som du gerne vil bidrage med, er du velkommen til at sende os en mail med dine kontaktoplysninger til: aarhus@socialeretshjaelp.dk, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. Alle bidrag krediteres på hjemmesiden under det/de respektive værktøjer som man har bidraget med.

VIDEREHENVISER I KUN TIL JER SELV?

Nej, vi henviser til det sted, der er mest kvalificeret til opgaven samt gerne lokalt afhængig af hvor mange oplysninger via Find hjælp. Formålet med hjemmesiden er hjælp-til-selvhjælp samt at give borgerne flest mulige værktøjer og viden om de forskellige kvalificerede rådgivningstilbud, der til rådighed og passer netop dem – og IKKE at få flere henvendelser til Den Sociale Retshjælps Fond. Derfor gør vi også en stor ære i at sikre, at det er det mest egnet rådgivningstilbud der henvises til, ved skriftlige henvendelser.