NYHEDER

Hos Dinretshjaelp.dk har vi et stort ønske om at – så vidt det er muligt – holde dig opdateret på eventuelle ændringer på det juridiske retsområde herunder også eventuelle processer. Idet at den juridiske verden ikke kun er kæmpe stor, så er den også i konstant udvikling – hvilket derfor også gør det umuligt for os at holde dig opdateret om alt hvad der sker, men vi vil gøre det bedste vi kan med de frivillige hænder vi har til rådighed. Skulle du falde over en lovgivning, rapport eller ændringer i relevante processer indenfor fx. samværs -, udsættelsessager m.v. hører vi gerne fra dig. Det er kun hvis vi hjælps ad, at vi kan komme bedst muligt i mål med at holde både dig og dine øvrige medborgere opdateret indenfor det juridiske område. 

September 2014

“Det er barnets ret til begge sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet.” Sådan lyder det i en ny aftale, der skal forhindre en forælder i at chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Der har tidligere været sager med forældre, der ikke har været blege for at forhale en […]

Marts 2014

Den 1. marts 2014 trådte nye parkeringsregler i kraft. Afgifterne for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt for at parkere foran en ind- og udkørsel er steget og kommunen kan nu pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Derudover har lovændringen givet en bedre forbrugerbeskyttelse ved parkering på […]

Februar 2014

Der er sket en ændring i udlændingeloven. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge  skal der nu lægges vægt på, om genbosætning forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation og integrationspotentialekriteriet ophæves. Den nye lov træder i kraft 1. juni 2014.

Januar 2014

Husk at der kommer nye satser pr. 1. januar, herunder bl.a. SKAT’s rådighedsbeløb, satserne for fri proces, børne- og ungeydelsen mv. Pr. 1. januar træder den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket bl.a. betyder at hvis du er over 25 år og din samlevende tjener mere end 23.500 kr. før skat, så mister du hele din […]