NYHEDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

September 2014

“Det er barnets ret til begge sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet.” Sådan lyder det i en ny aftale, der skal forhindre en forælder i at chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Der har tidligere været sager med forældre, der ikke har været blege for at forhale en […]

Marts 2014

Den 1. marts 2014 trådte nye parkeringsregler i kraft. Afgifterne for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads samt for at parkere foran en ind- og udkørsel er steget og kommunen kan nu pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Derudover har lovændringen givet en bedre forbrugerbeskyttelse ved parkering på […]

Februar 2014

Der er sket en ændring i udlændingeloven. Ved udvælgelsen af kvoteflygtninge  skal der nu lægges vægt på, om genbosætning forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation og integrationspotentialekriteriet ophæves. Den nye lov træder i kraft 1. juni 2014.

Januar 2014

Husk at der kommer nye satser pr. 1. januar, herunder bl.a. SKAT’s rådighedsbeløb, satserne for fri proces, børne- og ungeydelsen mv. Pr. 1. januar træder den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket bl.a. betyder at hvis du er over 25 år og din samlevende tjener mere end 23.500 kr. før skat, så mister du hele din […]