Det kan være svært for den enkelte borger at overskue, hvilke muligheder der er for at få hjælp. Derfor fungerer Dinretshjaelp.dk også som en oversigt over, hvilke muligheder borgerne har for at modtage fx retshjælp, hjælp til gældsrådgivning, hjælp ved en advokatvagt, anden hjælp m.v. Desuden er det muligt at søge efter muligheder for hjælp, i borgerens nærområde.

Dinretshjaelp.dks historie

2013

I maj 2013 modtog Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning tilskud fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet. En del af tilskuddet var øremærket drift, videreudvikling og vedligeholdelse af Dinretshjaelp.dk og skulle bl.a. gå til at videreudvikle brevskabeloner, beregningsskemaer og oplysninger om forskellige juridiske områder. Fra 1. maj 2013 ophørte muligheden for, at modtage juridisk rådgivning gennem Dinretshjaelp.dk og hjemmesiden blev udelukkende en funktion, der tilbød hjælp-til-selvhjælp. Det var dog fortsat muligt at finde retshjælpsorganisationer, gældrådgivningsorganisationer, advokatvagter og anden form for hjælp gennem vores databaser. I forbindelse med videreudviklingen af hjemmesiden blev et nyt design, der havde til formål at gøre siden mere indbydende og brugervenlig, implementeret. I 2013 havde Dinretshjaelp.dk ca. 100.000 besøgende.

2012

I maj 2012 modtog Den Sociale Retshjælp tilskud fra Civilstyrelsen til hjemmesiden Dinretshjaelp.dk. Pengene skulle bruges på både hjælp-til-selvhjælp området og på en rådgivende funktion. I slutningen af 2012 blev det besluttet, at flytte rådgivningsfunktionen til Den Sociale Retshjælps Juridiske Rådgivning, og at Dinretshjaelp.dk derfor udelukkende ville være en side med hjælp-til-selvhjælp fremover. Antallet af henvendelser voksede og det var tydeligt at se, at der var et stort behov for retshjælp og juridisk rådgivning landet over. Bl.a. viste en stikprøveundersøgelse, foretaget i forbindelse med afrapportering til Civilstyrelsen, at borgere fra 74 af landets kommuner (ud af 98) havde modtaget hjælp. I 2012 havde Dinretshjaelp.dk ca. 45.000 besøgende.

2011

I 2011 arbejdede de frivillige på at lave et nyt grafisk design til Dinretshjaelp.dk, hvor de bl.a. videreudviklede informationen vedrørende de juridiske områder og påbegyndte udarbejdelsen af de værktøjer, der var til rådighed på hjemmesiden. Derudover kom rådgivningsfunktionen for alvor i gang, hvilket bl.a. resulterede i mange skriftlige og telefoniske henvendelser. I 2011 havde Dinretshjaelp.dk ca. 13.000 besøgende.

2010

I 2010 fortsatte udviklingen af Dinretshjaelp.dk til en solidt funderet hjemmeside med stadig flere juridiske områder, hvor borgere kunne søge hjælp til selvhjælp. Desuden blev der ydet både telefonisk og skriftlig juridisk rådgivning via hjemmesiden. Størstedelen af rådgivningen foregik dog gennem henvendelser fra hovedorganisationen Den Sociale Retshjælp. I 2010 havde Dinretshjaelp.dk ca. 3.500 besøgende.

2009

Dinretshjaelp.dk blev oprindeligt oprettet i 2008 som et internt arbejdsredskab til Den Sociale Retshjælps rådgivere, så samtlige redskaber, der blev anvendt i rådgivningsarbejdet, var tilgængelige online. Den Sociale Retshjælp oplevede imidlertidigt fortsat et stigende pres i form af flere henvendelser, hvor borgerne ønskede hjælp, og derfor blev Dinretshjaelp.dk i 2009 lanceret som en ekstern hjemmeside med støtte fra Advokatsamfundet (50.000 kr.). Formålet med at åbne Dinretshjaelp.dk var, at formidle rådgivningsmuligheder, informationer om juridiske områder og diverse værktøjer til flest mulige borgere, hvilket hurtigt blev en succes. Den succesfulde start resulterede i ansættelse af yderligere fire frivillige jurastuderende samt en jurist til at varetage videreudviklingen af Dinretshjaelp.dk.

ButtonDesign-Medarbejdere-OmOs-Bold60

ButtonDesign-BlivFrivillig-OmOs-Bold60

ButtonDesign-StoetVoresArbejde-OmOs-Bold60

ButtonDesign-Kontakt-OmOs-Bold60