Her kan du finde en liste over nogle af klageinstanserne i Danmark som vi løbende henviser til hos Den Sociale Retshjælp. Du kan komme ind på de respektive hjemmeside ved at klikke på linket under hver enkel organisation. Du kan derudover finde en liste på www.forbrug.dk over samtlige klageinstanser ud over de godkendte klagenævn.Sådan klager du

Nogle klageinstanser har klagevejledninger tilgængelige, som du skal følge hvis du ønsker at klage. Disse vil fremgå af den respektive hjemmeside. Fremgår der ikke en klagevejledning eller andre oplysninger om klage på instansen hjemmeside, kan du på hjemmesiden finde oplysninger om, hvordan du kontakter instansen. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal klage, kan du tage kontakt og efterspørge en mere vidne om hvordan du klager. Herefter følges denne procedure, så klagen ingives korrekt.

FInd den rette klageinstans

Uanset hvor du skal klage er det vigtigt, at du har fundet den rette klageinstans. Det sparer alle parter tid og ressourcer, og din klage vil dermed ende det rette sted. Sørg derudover altid for at være oplyst i den sag du ønsker at klage i. Herunder er det vigtigt at have alle dokumenter klar, så klagen vurderes på rette grundlag.Hvis du ikke får medhold

Det kan hænde at der gives afslag på en klage. Hvis du mener, at afslaget er givet forkert, er det muligt at opsøge andre instanser. Du kan eksempelvis kontakte en retshjælp, der kan hjælpe dig med at kigge sagen igennem, og dermed også afslaget.