Socialt bedrageri betyder, at man bevidst snyder sig til at få udbetalt offentlige ydelser, som man ikke er berettiget til. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, flexydelse eller lignende. Sort arbejde er også socialt bedrageri. Bedrageriet kan både ske ved at afgive forkerte informationer eller ved at tilbageholde information for at få tildelt en ydelse, som man ikke er berettiget til. Du kan som borger risikere fængsels- eller bødestraf, hvis det kan bevises, at du bevidst har snydt eller undladt at give de lovpligtige oplysninger, og at du har gjort dette for at modtage et beløb, som du vidste, at du ikke var berettiget til. Hvis du har glemt at indgive oplysningerne, eller du simpelthen ikke vidste, at de var relevante, kan du ikke straffes. 

Samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Nogle ydelsesområder ligger fortsat ved kommunerne, fx kontanthjælp og tilskud til dagsinstitutionsbetaling (friplads). Kommunerne har således fortsat ansvaret for at kontrollere udbetalingen og afsløre socialt bedrageri på disse sagsområder. Desuden arbejder kommunerne og Udbetaling Danmark tæt sammen ved at dele og videregive oplysninger til hinanden. Det er Udbetaling Danmark, som foretager opkrævningen af ydelse på de fleste områder.