Stalking er en række forsøg på kontakt og vedvarende adfærd, der er ubehageligt og grænseoverskridende for den person, der er udsat for stalking. Stalking kan være mange forskellige ting, som hver i sær kan virke harmløse, men som samlet kan være meget frygtskabende. Det kan eksempelvis foregå ved gentagne opkald og sms’er, hærværk, forfølgelse og overvågning. Men hvad kan man gøre, hvis man føler sig forfulgt, og hvem kan man kontakte for at få hjælp. Neden for har vi derfor samlet svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Fra Statsforvaltningen til Familieretshuset

Statsforvaltningerne blev den 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset. Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie. Familieretshuset er derfor din nye indgang i sager om adoption, bidrag, faderskab og medmoderskab, forældremyndighed, bopæl og samvær, navne, prøvelse af ægteskabsbetingelser, separation og skilsmisse, samt værgemål.